Βραβείο Παπανικολάου

Απονομή του Βραβείου Παπανικολάου στον  Καθηγητή της Γυναικολογίας  και Μαιευτικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών,κο Αριστείδη Αντσακλή, από τον δραστήριο Σύλλογο Hellenic Medical Society of New York.

Link: http://goo.gl/heKfS