Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

 

Στο πλουσιότατο  Αρχείο του Αλέξανδρου Δελμούζου που τηρείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, υπάρχουν και οκτώ (8) επιστολές του Γεωργίου Ν. Παπανικολάου προς τον μεγάλο δημοτικιστή, με τον οποίο συνδεόταν με βαθιά και ειλικρινή φιλία. Οι επιστολές καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1906 έως 1913.