Ελληνικά γραμματόσημα

Το πρώτο γραμματόσημο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου 1973. Η σειρά Παπανικολάου αποτελείτο από δύο κλάσεις των 2,50 και 6,50 δρχ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9 δρχ.

gr1

Το γραμματόσημο φιλοτεχνήθηκε από την κα Βασιλική Κωνσταντινέα και είχε διαστάσεις 31Χ 43,5 mm.Η εφημερίδα «Ακρόπολις» της 16ης Μαρτίου 1973, ανήγγειλε την έκδοση γραμματοσήμου για τον Γ. Παπανικολάου, λέγοντας : «Με υπουργική απόφασιν ενεκρίθη η έκδοσις υπό των ΕΛΤΑ δια τις 10 Αυγούστου 1973, σειράς γραμματοσήμων εις μνήμην του Δόκτορος Γεωργίου Παπανικολάου, διασήμου Έλληνος Ιατρού, ο οποίος«παρέσχεν μεγίστας υπηρεσίας εις τον κατά του καρκίνου αγώνα».

 

 

gr2

 

Τέλος στην εκατονταετηρίδα από την γέννησή του (1983) και συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου 1983, κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην σειρά «Προσωπικότητες», νέο γραμματόσημο πάνω σε σχέδιο του Γιώργη Βαρλάμου. Το γραμματόσημο αυτό είχε διαστάσεις 27Χ40 mm και ονομαστική αξία 40 δρχ. Στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησαν τα ΕΛΤΑ με την ευκαιρία της έκδοσης, τόνιζαν τα εξής : «Ο Παπανικολάου ανακάλυψε μέσα από τα απορρίμματα του ανθρώπινου οργανισμού, ένα ολόκληρο κυτταρικό κόσμο, που επιτρέπει την ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου και άλλων παθήσεων σε στάδια που είναι θεραπεύσιμες».έλος στην εκατονταετηρίδα από την γέννησή του (1983) και συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου 1983, κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην σειρά «Προσωπικότητες», νέο γραμματόσημο πάνω σε σχέδιο του Γιώργη Βαρλάμου. Το γραμματόσημο αυτό είχε διαστάσεις 27Χ40 mm και ονομαστική αξία 40 δρχ. Στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησαν τα ΕΛΤΑ με την ευκαιρία της έκδοσης, τόνιζαν τα εξής : «Ο Παπανικολάου ανακάλυψε μέσα από τα απορρίμματα του ανθρώπινου οργανισμού, ένα ολόκληρο κυτταρικό κόσμο, που επιτρέπει την ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου και άλλων παθήσεων σε στάδια που είναι θεραπεύσιμες».