Στο Ε.Λ.Ι.Α το αρχείο του Γεωργίου Ν. Παπανικολάου

Στις 20 Μαρτίου 2013 η ανιψιά του Γ. Παπανικολάου Γιούλη Π. Κόκκορη, δώρισε το αρχείο που τηρούσε η μητέρα της Μαρία σχετικά με τον Γεώργιο Ν. Παπανικολάου στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α).
Το αρχείο αυτό που περιλαμβάνει αλληλογραφία, ομιλίες, διαλέξεις, περιοδικά, εφημερίδες καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό πρόκειται να ταξινομηθεί από το ΕΛΙΑ και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Για την δωρεά αυτή προηγήθηκαν πολλές σκέψεις και συζητήσεις με πνευματικούς ανθρώπους και άτομα που ασχολούνται με την διαχείριση αρχείων.

Η πρώτη σκέψη ήταν να δωρηθεί το αρχείο στην Κύμη, η οποία σαν γενέτειρα του Γ. Παπανικολάου είχε ασφαλώς προτεραιότητα. Όμως τα αρχεία πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα από τους ερευνητές και η Κύμη βρίσκεται δυστυχώς μακριά από την Αθήνα.

Για τον λόγο αυτό η λύση της Κύμης- με πόνο- απορρίφθηκε.

Οι επόμενες επιλογές ήταν είτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο οποίο φοίτησε ο Γ. Παπανικολάου, είτε το Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό αρχείο -ΕΛΙΑ που πρόσφατα συγχωνεύθηκε με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας- ΜΙΕΤ.

Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ στην διαχείριση των αρχείων και τα σύγχρονα μέσα και υλικά που διαθέτει για την προστασία τους, μας έπεισαν ότι αποτελεί τον μόνο φορέα που μπορεί να εγγυηθεί την ορθή διατήρηση του αρχείου  για πάντα.

Το αρχείο του Γ. Παπανικολάου είναι πλέον προσβάσιμο από τους ερευνητές.

http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=1135&pageid=101&pageCode=05.02&tablepageID=25&pageNo=1&direction=asc&orderby=&langid=1&letter=%D0