Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στο αρχείο του Πανεπιστημίου υπάρχει το αποφοιτήριο του Γεωργίου Ν. Παπανικολάου από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1904.