Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

 

 

  • Στο περίφημο Αρχείο του γιατρού Νικολάου Μαυρή που τηρείται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, εντοπίζεται και η αλληλογραφία του με τον Γεώργιο Ν. Παπανικολάου.

Η κύρια θεματική των επιστολών αυτών αφορά στη συμμετοχή των δύο ανδρών στο Προεδρείο της οργάνωσης National Committee for the Restoration of Greece κατά  την περίοδο της Ιταλικής και Γερμανικής Κατοχής (194ο-44).

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/mavris-finding-aid

  • Ταυτοχρόνως στο Αρχείο του Ίωνα Δραγούμη υπάρχει  μία επιστολή του Γεωργίου Ν. Παπανικολάου προς τον εξέχοντα έλληνα διπλωμάτη, γραμμένη το 1912.

https://goo.gl/2m6pNR