Τεστ Παπανικολάου (Pap test) ή μέθοδος Babes (Babes Method)?

Η  μονογραφία  αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας όσον αφορά στη διαμάχη της πατρότητας του Παπ Τεστ. Βασιζόμενη σε αναμφισβήτητα ιστορικά και επιστημονικά βιβλιογραφικά στοιχεία, αποδεικνύει με ατράνταχτα επιχειρήματα τις πολλές διαφορές μεταξύ των μεθόδων της έγκαιρης κυτταρολογικής διάγνωσης του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας από τo κολπικό επίχρισμα, του έλληνα ιατρού Γ. Παπανικολάου και του  ρουμάνου Aurel Babes και το χάσμα που χωρίζει τη φιλοσοφία των δύο πρακτικών.