Καταγωγή

 

Ο Γεώργιος Παπανικολάου καταγόταν από μία αστική και πολυμελή οικογένεια της Κύμης, η οποία φρόντισε ιδιαίτερα την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών της. Αγάπη για τον άνθρωπο, αλληλεγγύη και προσήλωση σε ευγενείς στόχους ήταν κάποιες από τις βασικές αρχές που πήρε από την οικογένειά του ο μεγάλος Έλληνας ερευνητής, αρχές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξή του .