Έκθεση στο Cornell

Τα αρχεία του ιατρικού κέντρου Cornell, παρουσίασαν από τον  Ιούλιο του 2011 μία επαναληπτική  έκθεση για τον Γεώργιο Παπανικολάου, ο οποίος ανεκάλυψε το  Pap test, στην είσοδο της λεωφόρου York. Tο 2012 αποτέλεσε την 50η επέτειο του θανάτου του Γεωργίου Παπανικολάου (18/2/1962).

http://weill.cornell.edu/archives/blog/news-and-announcements/2012/03/

http://weill.cornell.edu/archives/blog/featured-stories/