Μουσεία

Ένα μέρος του αρχειακού και όχι μόνο υλικού που αφορά την ζωή του Γεωργίου Παπανικολάου εκτίθεται α αυτή τη στιγμή σε δύο Μουσειακούς χώρους:
Το Λαογραφικό Μουσείο της γενέτειρας του Κύμης
Το Μουσείο Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών