Εφημερίδες

 

Αναρίθμητα είναι τα άρθρα ή τα κάθε είδους δημοσιεύματα, που αφορούν την ζωή και την προσφορά του  Dr  Pap  στην ανθρωπότητα.

Τόσο οι ελληνικές εφημερίδες κατά την διάρκεια της ζωής του, αλλά κυρίως μετά τον θάνατό του, όσο  και ο ξένος- κυρίως ομογενειακός -τύπος, αφιέρωσαν δεκάδες σελίδες στον κορυφαίο έλληνα επιστήμονα Γεώργιο Παπανικολάου.

Έγραφε το «Ελεύθερον Βήμα» την ημέρα του θανάτου του 19/2/1962:

«Ο καθηγητής Γεώργιος Παπανικολάου υπήρξε μία διεθνώς εξέχουσα μορφή της ιατρικής και βιολογικής ερεύνης, ειδικώτερον εις τον αντικαρκινικόν αγώνα και τον τομέα της κυτταρολογίας , κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν. Δημιουργός μίας παγκοσμίου κύρους επιστημονικής σχολής, η οποία φέρει τον τίτλον « Αποφολιδωτική κυτταρολογία» , έχαιρε διεθνούς φήμης και μαθηταί του συνεχίζουν την επιστημονικήν του παράδοσιν εις όλας τας χώρας, ακόμη και εις την Ανατολικήν Ευρώπην και την Άπω Ανατολήν».

Στην επέτειο των σαράντα χρόνων από τον θάνατό του (2002), «Τα Νέα»  σε άρθρο τους με τίτλο «60 χρόνια σώζει ζωές», σημείωναν πως «η εξέταση που φέρει το όνομά του- το Παπ Τεστ-, έχει σώσει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά, οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου μειώθηκαν κατά 70% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία από την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου».

Τέλος η «Εστία» στην εκατονταετηρίδα από την γέννησή  του (1983), τόνιζε: «γνησία συγκίνησις εκυριάρχησε εις τας εκδηλώσεις της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων πρωτεργάτης υπήρξεν ο ακάματος ακαδημαικός  κος Λούρος, Πρόεδρος του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και προσωπικός φίλος του Παπανικολάου , τας οποίας ετίμησαν κορυφαίοι της συγχρόνου επιστήμης της Κυτταρολογία , ως οι Πρόεδροι της Διεθνούς Ακαδημίας Κυτταρολογίας καθ. Κ. Μιστουμπίτσι και καθ. Ν. Στόρμπυ, Πρόεδροι διαφόρων Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και διεθνών αντικαρκινικών οργανώσεων και οργ. Υγείας, ως και οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κορνέλλ και του Ερευνητικού Κέντρου Γ. Παπανικολάου του Μαϊάμι. Όλοι ανεξαιρέτως εις τας ανακοινώσεις των ύμνησαν όχι μόνον τον επιστήμονα, αλλά και τον μεγάλον άνθρωπον».